Ongepaste zorg huisartsen

11-cijferig nummer. Hier kan gezocht worden: Big-register

Administratieve belasting

Formulieren, bestellen zorgmiddelen, overbodige verwijzingen, preferentiebeleid, machtigingen

Toegankelijkheid zorg

Wachttijden, Personeelstekort, Kastje naar de muur

Informatieverstrekking

Medische verklaringen, Uitdraaien medisch dossier, eisen van derden

Overdracht van zorg

Verplaatste zorg vanuit bijvoorbeeld ziekenhuis, GGZ, VV&VT, GGD etc.

Overheid

Wet en regelgeving

Hoeveel tijd kost dit (gemiddeld) per keer?

Statusbericht

Het is mogelijk om meerdere inzendingen te doen. U ontvangt een e-mail met instructies om in te loggen.