Over Ongepastezorg.nl

Deze website is een initiatief van LHV afdeling Rotterdam. Wij willen op deze manier de vragen die buiten onze kerntaken liggen inzichtelijk maken.

Ons inziens is dit de eerste stap om domeingericht met andere stakeholders en de beleidsmakers de zorg weer passend te maken. Huisarts zijn is een eervol beroep en wij willen op deze manier een steentje bijdragen om ons vak toekomstbestendig en nog aantrekkelijker te maken voor alle collega's en aspirant collega's.