Privacy & Policy

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens, deze zijn bedoeld voor Ongepastezorg.nl en worden gebruikt om de uiteindelijke output volgens een (semi-)wetenschappelijke benadering in verschillende categorieën te verdelen, zonder dat het naar de persoon herleidbaar is. Op deze manier kunnen we met deze gestructureerde data ons pleidooi kracht bij zetten.

Het waarborgen van de privacy van onze bezoekers is van groot belang. Informatie zal voor geen andere doeleinden worden gebruikt zonder uw expliciete toestemming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Ongepastezorg.nl. Door de informatie en de diensten op www.ongepastezorg.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.